polski english français deutsch italiano nederlands
niedziela, 31 maja 2020

33 DNI Z MARYJĄ DO JEZUSA

Dzień Zawierzenia - 31.05.2020 r.

Z MARYJĄ DO JEZUSA 🙏❤💙
➡️DZIEŃ ODDANIA SIĘ (Niedziela 31.05.2020 A.D.) 
POWTÓRNE NARODZINY. DZIEŃ ODDANIA SIĘ. 
W Ewangelii wg świętego Jana Jezus rozmawia z Nikodemem i mówi mu, że trzeba się powtórnie narodzić, a Nikodem w odpowiedzi pyta, jak to jest możliwe, czy człowiek dorosły ma wejść do łona matki i się powtórnie narodzić? (J 3,3-4). To jest bardzo ważne pytanie, a w Maryi mamy na nie odpowiedź. Przychodzimy na ten świat wychodząc z mamy, potem żyjemy na tym świecie oddzielnie od niej, a powtórne narodziny są wejściem w mamę Maryję, w Jej życie. Ona staje się przestrzenią życia, także już nie jesteśmy w niczym rozdzieleni, wszystko, co moje jest Twoje, Totus Tuus, Tota Tua. Mamy pępowinę, która łączy nas we wszystkim. Jesteśmy jak jedno ciało. Powrót do pierwotnej harmonii. Kiedy Ewangelia mówi o tym, że trzeba się powtórnie narodzić, kiedy Nikodem o to pyta, to tam w języku greckim jest użyte takie słowo, które dosłownie oznacza „powtórnie się narodzić”, ale może też w przenośni oznaczać „wziąć kogoś do swojego sposobu życia, żeby go przemienić”. To właśnie istota nabożeństwa, które dziś kończymy. Maryja bierze nas do swojego życia, żeby nas przemienić. Żebyśmy stali się jak Chrystus. Święta Faustyna modliła się taką modlitwą: „Jezu, przemień mnie w Siebie, bo Ty wszystko możesz”. Odważna modlitwa. Ale jeżeli wierzę, że Bóg jest Wszechmogący, to wierzę, że może przemienić mnie w Siebie. I o to chcemy prosić w dzisiejszej modlitwie za wstawiennictwem Matki Bożej. 
Kończy się czas 33-dniowego przygotowania do poświęcenia się Jezusowi przez ręce Maryi. 
Spraw, aby ten dzień był wyjątkowy pod względem duchowym. 
Znajdź czas na Mszę Świętą. 
Możesz przyjąć także Komunię Świętą dziękując za czas rekolekcji - Ofiaruj Ją Jezusowi przez ręce Maryi. 
Jeżeli jest taka możliwość, zaraz po Mszy Świętej przed Panem Jezusem ukrytym w tabernakulum odczytaj akt poświęcenia się. 
Może spotkasz kapłana, to zaproś Go na chwilę - niech potowarzyszy Ci w tym ważnym momencie. 
Cisza Twojego pokoju, jest też dobrym miejscem, aby odmówić akt poświęcenia się. 
Możesz patrząc na Pana Jezusa odczytać akt. 
Możliwości jest wiele. Najlepiej posłuchaj swojego serca co ono Tobie podpowie. 
Nie zapomnij o zapalonej świecy podczas odczytywania Aktu poświęcenia. Włącz się sercem w tę modlitwę. 
AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI wg ŚWIĘTEGO LUDWIKA GRIGNION de MONTFORT 
O odwieczna wcielona mądrości! O najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, przedziwny Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaje Ci najgłębszą cześć w łonie i w chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia. 
Dzięki Ci składam, że wyniszczyłeś samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej Świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Niestety w niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy Chrzcie świętym. Nie wypełniłem zobowiązań swoich: nie jestem godny nazywać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego najświętszego i najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u Siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej. 
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu wszystko prócz Boga jest poddane. Pozdrawiam Cię, ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie ci w pokorze składam. 
Ja, ………..…. grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj przed obliczem Twoim śluby Chrztu świętego. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaje się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość tych dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności. Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłusznym. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twojemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby tak jak mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Daj mi łaskę ponownych narodzin z Ciebie. Bądź moją przestrzenią życia. W Tobie chcę żyć. Z Tobą chcę żyć. Przez Ciebie i tak jak Ty. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i wszędzie był we wszystkim doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za pośrednictwem Twoim i za Twoim przykładem doszedł do pełni Jego wieku na ziemi i Jego pełni chwały w niebie. AMEN. 
Na całe wasze życie niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. 
Amen.
AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI Wg. św. Ludwika Marii Grignon de Montfort ,“Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
O, odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.
Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.
Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.
Odwiedzona przez Ciebie strona internetowa korzysta z tzw. cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij komunikat.