polski english français deutsch italiano nederlands

Bł. Władysław z Gielniowa

Urodził się On około 1440 r. właśnie w Gielniowie, w ubogiej rodzinie mieszczańskiej. Na chrzcie św. otrzymał imiona - Marcin Jan. Naukę rozpoczął w szkółce parafialnej.
Po jej ukończeniu w roku 1462 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, ale jeszcze tego samego roku Błogosławiony przerwał studia i wstąpił do obserwantów. W zakonie przybrał sobie za patrona św. Władysława. W latach 1486 - 1487 pełnił obowiązki egzaminatora w sprawie cudów, jakie działy się za przyczyną zmarłego (1482) Bł. Szymona z Lipnicy.

W latach 1487 - 1490 i 1496 1499 bł. Władysław był przełożonym prowincji polskich obserwantów i czuwał nad 22 domami zakonnymi. W Urbino i Mediolanie brał udział w kapitułach generalnych, powiększył prowincję o dwa domy: w Skępem i Płocku nad Dźwiną.

Błogosławiony Władysław wyróżniał się duchem pokuty. Spał po kilka godzin na lichym sienniku, bez poduszki, przykryty własnym habitem. Nieustannie pościł, nosił włosiennicę i często biczował swoje ciało. Chodził zawsze boso i pieszo odbywał wizytacje rozległej prowincji. Pomimo surowości dla siebie, był prawdziwym ojcem dla współbraci. Szczególną opieką otaczał starych i chorych zakonników.

Specyfiką ascezy bł. Władysława było szczególne nabożeństwo do imienia Jezus. Każde kazanie zaczynał od tego słodkiego Imienia, a ku czci Matki Bożej ułożył Godzinki i wiele pieśni. Serdeczną czcią otaczał także matkę NMP św. Annę, ku której czci ułożył również Godzinki.

W tym czasie język łaciński był wszechwładny w kościołach. Błogosławiony głosił kazania i układał pieśni w języku polskim i tym ściągnął ogromne tłumy.

Pod koniec życia przełożeni zezwolili osiąść O. Władysławowi w konwencie warszawskim w charakterze gwardiana i kaznodziei.

W czasie kazania w Wielki Piątek wpadł w ekstazę, uniósł się na oczach wiernych ponad ambonę i zawołał: Jezus! Jezus!
Wzruszony tłum zaczął powtarzać Jezus! Jezus!
Kiedy upadł na ambonę zasłabł. Przeniesiony do izby chorych, oddał Bogu swego ducha 4 maja 1505 r. - w 65 roku życia i 43 roku pobytu w zakonie.

Uroczystości beatyfikacyjne O. Władysława odbyły się w Warszawie w 1753 roku.


/Opr.: A.H./

"Matczyne Królestwo" - Miesięcznik Parafii Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach - Nr 9(94) 2001 r.

Odwiedzona przez Ciebie strona internetowa korzysta z tzw. cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij komunikat.