polski english français deutsch italiano nederlands

Św. Franciszek Salezy Bp i dr K-ła

PO ŚLADACH ŚWIĘTYCH

Urodził się 21 sierpnia 1567 r. na zamku rodzinnym w miejscowości Sales w Sabaudii. Był najstarszym spośród licznego rodzeństwa. Pierwsze nauki pobierał w La Roche i Annency, a potem kontynuował je w Paryżu u jezuitów. W r. 1588 za namową ojca podjął studia prawnicze w Padwie, które zakończył uzyskaniem tytułu doktora prawa. Oddawał się również studiom teologicznym i pogłębianiu życia wewnętrznego. Gdy po skończonych studiach powrócił do rodziny, ojciec rozpoczął dla niego starania o adwokaturę przy senacie sabaudzkim, oraz o rękę bogatej dziedziczki. Franciszek stanowczo odrzucił te starania i wkroczył na drogę służby Kościołowi. Przyjął stanowisko prepozyta genewskiej kolegiaty św. Piotra, a w rok później został wyświecony na księdza. Rzucił się w wir pracy kapłańskiej. Głosił liczne kazania i spędzał długie godziny w konfesjonale. Kiedy w Sabaudii począł się rozszerzać protestantyzm, poproszono go o pomoc w zwalczaniu tej herezji. Franciszek ochoczo podjął się tego zadania. Wraz ze swym stryjecznym bratem ludwikiem przystąpili do dzieła. Jak podają kroniki, misja się powiodła i efektem ich pracy było nawrócenie się na katolicyzm około 72000 osób. Wróciwszy z misji, Franciszek został w roku 1602 mianowany biskupem diecezji genewskiej.
Dwadzieścia lat rządził diecezją, znajdując czas na pracę administracyjną, wizytowanie parafii, przewodniczenie synodom, reorganizację kapituły i klasztorów. Mimo tak licznych zajęć nigdy nie zaniedbywał posługi kapłańskiej. Spod jego pióra wyszło też kilka cennych dzieł teologicznych. Najcenniejszymi z nich są: "Filotea", czyli wstęp do życia pobożnego i "Traktat o Bożej miłości".
Często też opuszczał swoją diecezję w celu prowadzenia działalności misyjnej. Podczas jednej z takich wypraw do Awinionu, w drodze powrotnej zatrzymał się w Lyonie w klasztorze wizytek, gdzie zasłabł i zmarł w ubogim domku klasztornego ogrodnika 28 grudnia 1622 r. W miesiąc później, ciało świętego zostało przeniesione do Annecy, gdzie je pochowano. Franciszka kanonizowano w 1665 r.
W roku 1877 Pius IX ogłosił Franciszka Salezego doktorem Kościoła. Liturgiczne wspomnienie świętego Kościół obchodzi 24 stycznia, w rocznicę jego pogrzebu w Annecy.


Oprac.: S.D.
"Matczyne Królestwo" - Miesięcznik Parafii Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach
- Nr 1 (122) 2004 r.
Odwiedzona przez Ciebie strona internetowa korzysta z tzw. cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij komunikat.