polski english français deutsch italiano nederlands
niedziela, 3 września 2006

Wspólnota Parafialna we wrześniu

   Początek września przywodzi nam na pamięć rocznicę wybuchu strasznej wojny światowej, która pochłonęła olbrzymie ofiary. Dziś jeszcze odkrywamy nowe miejsca kaźni naszych Rodaków. Rocznica ta winna nas mobilizować do usilnej modlitwy za naszą Ojczyznę i o pokój na świecie. 

  We wrześniu rozpoczyna się nowy rok szkolny. W tym roku wakacje dzieciakom przedłużono; tak więc dzieci i młodzież rozpoczną naukę w szkole w poniedziałek – czwartego września. Nowy rok wysiłku i trudu wychowawców i rodziców, ale i dzieci. Trzeba ten rok dobrze wykorzystać, by nie zmarnować szans, które daje nam Opatrzność Boża. Dla rodziców jest to najważniejsze zadanie i najpoważniejszy obowiązek by dobrze wychować swoje dzieci. 

   We wrześniu także wspominamy 40 – tą już rocznicę poświęcenia, będącego jeszcze w budowie, naszego kościoła przez Ks. Arcybiskupa Karola Wojtyłę, a także 15-tą już rocznicę Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Dziekanowskiej (1991 r.), oraz rocznicę ustanowienia Sanktuarium Macierzyństwa N. M. P. (1998), jedynego w Polsce o takim wezwaniu.
niedziela, 3 września 2006

Aniołowie i lęk

Aniołowie budzili u ludzi nie tyle lęk, co bojaźń. Lęk jest trwałym strachem, a objawienie aniołów jest spotkaniem z inną rzeczywistością, ze światem Boga. Bóg jest taką potęgą, przed którą każdy by drżał. Biblia mówi: „Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego”. (Hbr 10,31).W tym samym liście czytamy: „A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę”. (Hbr 12,21). Aniołowie są tak czyści i przejrzyści, że ta potęga Boga jest przez nich lepiej postrzegana. „Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymiPor. Pius XII, enc. Humani generis: DS 3891. i nieśmiertelnymiPor. Łk 20, 36.. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwałyPor. Dn 10, 9-12.(KKK 330).
niedziela, 3 września 2006

Przepraszam cię!

Być szczęśliwym w małżeństwie

Przepraszam. Wybacz mi. W słowniku małżeńskim te słowa należą do najważniejszych, chociaż bywa, że są rzadko używane.
Co to znaczy przebaczyć?
Przebaczenie nie jest szukaniem sprawiedliwości i rozstrzyganiem kto ma rację. Przebaczenie nie jest też unikaniem prawdy, umniejszaniem czy zaprzeczaniem, że był problem. Przebaczenie nie jest zapomnieniem o krzywdzie, która została wyrządzona. Przebaczenie jest bezwarunkowym aktem darowania winy drugiemu człowiekowi.
W procesie wybaczenia biorą udział dwie strony: ten, kto prosi o wybaczenie i ten, kto wybacza. Nie jest łatwo zdobyć się na pokorę i prosić o wybaczenie. Także nie jest łatwo autentycznie wybaczyć, zwłaszcza jeśli ktoś kogoś głęboko zranił. Potrzebny jest dialog, albo przynajmniej próba dialogu, próba podzielenia się w miłości swoimi odczuciami, bólem, poinformowania współmałżonka w jakiś sposób, że mimo wszystko go kocham.
niedziela, 3 września 2006

Spragnieni sprawiedliwości

Blisko Ewangelii

 

Mt 5,6   Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Jezus nie mówi: błogosławieni sprawiedliwi, lecz ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Ma na uwadze otwarte drzwi serca przeżywającego ­niesprawiedliwość i tęskniącego do sytuacji, w której sprawiedliwości stanie się zadość. To pragnienie jest obecne w każdym sercu i zostało uznane za jeden ze znaków istnienia świata sprawiedliwości, a pośrednio i Boga, który tę sprawiedliwość gwarantuje. Ludzkie serce jest tak skonstruowane, że może bić równo i szczęśliwie jedynie wówczas, gdy znajduje się w świecie sprawiedliwości. Każda niesprawiedliwość powoduje bolesny skurcz serca.
Jezus oświadcza, że serce spragnione sprawiedliwości, czyli takie, które nie godzi się z niesprawiedliwością, już jest błogosławione. Ono jest bowiem otwarte na sprawiedliwość samego Boga. Ta Boża sprawiedliwość wypełni je i uleczy rany zadane przez doświadczenie niesprawiedliwości.niedziela, 3 września 2006

Prawda i miłość

     Jan Paweł II, zapytany kiedyś o najważniejszy, jego zdaniem, cytat z Ewangelii, odpowiedział: ,,Prawda was wyzwoli” (J 8,32).

    Te słowa Jezusa wracają do nas przy okazji publikacji coraz to nowych informacji i dokumentów dotyczących współpracy niektórych ludzi Kościoła z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa. Są argumentem na rzecz lustracji, także lustracji w Kościele. 

     Ale to tylko jedna strona medalu. Bo przecież – wiemy to dobrze – prawda nie działa jak automat. I wcale nie musi wyzwalać! Czasem jest wręcz przeciwnie: kiedy odsłaniamy ją bez miłości, może drugiego człowieka przytłoczyć, a nawet zabić.
niedziela, 3 września 2006

Zmienić samego siebie

   „Boże, daj mi pokój ducha, abym umiał akceptować to, czego zmienić nie mogę, odwagę, bym mógł zmienić to, co zmienić mogę i mądrość, bym umiał odróżnić jedno od drugiego”.
   Ta modlitwa może wnieść wiele światła i nadziei do naszego życia, jeżeli oczywiście zechcemy się nad nią zatrzymać. Jest w niej też zawarta recepta na zdrowie we wszystkich obszarach naszej istoty: duchowej, psychicznej i fizycznej.Odwiedzona przez Ciebie strona internetowa korzysta z tzw. cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij komunikat.