polski english français deutsch italiano nederlands
niedziela, 3 września 2006

Święty Maurycy

   Maurycy był dowódcą rzymskiej Legii tebańskiej za czasów cesarza Dioklecjana, w której żołnierzami byli chrześcijanie. Legion ten w liczbie 6000 osób, dowodzony m.in.  przez Maurycego,  stacjonował w Szwajcarii. Około 290 roku przed jedną z wypraw przeciwko Bagaudom  (w celu uśmierzenia powstania) zażądano, aby żołnierze złożyli pogańskim bogom ofiarę. Maurycy wraz z legionistami stanowczo odmówił, mówiąc: "Jesteśmy gotowi walczyć za ojczyznę, gdzie tylko zajdzie tego potrzeba. Jesteśmy również gotowi modlić się do Pana Boga o zwycięstwo. Jednak składać ofiar bożkom nie możemy, gdyż byłoby to bałwochwalstwem".


niedziela, 3 września 2006

Miłosny fundament… - Modlitwa dla średnio zaawansowanych

Wydaje mi się, że nikt na świecie nie mógłby się podpisać pod słowami: „Jestem mistrzem modlitwy i nie potrzebuję się niczego uczyć, ponieważ modlę się dobrze i nie mam żadnych problemów z modlitwą”. Najczęściej w naszym życiu modlitewnym napotykamy na trudności, które świadczą o czymś zupełnie innym. Dlatego, jeżeli rzeczywiście pragniemy pogłębić życie modlitewne, jesteśmy otwarci na porady ludzi, którzy pragną podzielić się swoim doświadczeniem. Oczywiście ja sam – choć ciągle staram się pogłębiać swoje życie modlitewne – widzę, że brakuje mi wiele do ideału, jaki jest moim pragnieniem. Jednak myślę, że jako zakonnik – i to jeszcze kapucyn – mam prawo do podzielenia się swoim doświadczeniem, które może pomóc komuś, kto będzie czytał ten cykl artykułów poświęconych modlitwie.

 
niedziela, 3 września 2006

Wspólnota Parafialna we wrześniu

   Początek września przywodzi nam na pamięć rocznicę wybuchu strasznej wojny światowej, która pochłonęła olbrzymie ofiary. Dziś jeszcze odkrywamy nowe miejsca kaźni naszych Rodaków. Rocznica ta winna nas mobilizować do usilnej modlitwy za naszą Ojczyznę i o pokój na świecie. 

  We wrześniu rozpoczyna się nowy rok szkolny. W tym roku wakacje dzieciakom przedłużono; tak więc dzieci i młodzież rozpoczną naukę w szkole w poniedziałek – czwartego września. Nowy rok wysiłku i trudu wychowawców i rodziców, ale i dzieci. Trzeba ten rok dobrze wykorzystać, by nie zmarnować szans, które daje nam Opatrzność Boża. Dla rodziców jest to najważniejsze zadanie i najpoważniejszy obowiązek by dobrze wychować swoje dzieci. 

   We wrześniu także wspominamy 40 – tą już rocznicę poświęcenia, będącego jeszcze w budowie, naszego kościoła przez Ks. Arcybiskupa Karola Wojtyłę, a także 15-tą już rocznicę Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Dziekanowskiej (1991 r.), oraz rocznicę ustanowienia Sanktuarium Macierzyństwa N. M. P. (1998), jedynego w Polsce o takim wezwaniu.
niedziela, 3 września 2006

Aniołowie i lęk

Aniołowie budzili u ludzi nie tyle lęk, co bojaźń. Lęk jest trwałym strachem, a objawienie aniołów jest spotkaniem z inną rzeczywistością, ze światem Boga. Bóg jest taką potęgą, przed którą każdy by drżał. Biblia mówi: „Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego”. (Hbr 10,31).W tym samym liście czytamy: „A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę”. (Hbr 12,21). Aniołowie są tak czyści i przejrzyści, że ta potęga Boga jest przez nich lepiej postrzegana. „Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymiPor. Pius XII, enc. Humani generis: DS 3891. i nieśmiertelnymiPor. Łk 20, 36.. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwałyPor. Dn 10, 9-12.(KKK 330).
niedziela, 3 września 2006

Przepraszam cię!

Być szczęśliwym w małżeństwie

Przepraszam. Wybacz mi. W słowniku małżeńskim te słowa należą do najważniejszych, chociaż bywa, że są rzadko używane.
Co to znaczy przebaczyć?
Przebaczenie nie jest szukaniem sprawiedliwości i rozstrzyganiem kto ma rację. Przebaczenie nie jest też unikaniem prawdy, umniejszaniem czy zaprzeczaniem, że był problem. Przebaczenie nie jest zapomnieniem o krzywdzie, która została wyrządzona. Przebaczenie jest bezwarunkowym aktem darowania winy drugiemu człowiekowi.
W procesie wybaczenia biorą udział dwie strony: ten, kto prosi o wybaczenie i ten, kto wybacza. Nie jest łatwo zdobyć się na pokorę i prosić o wybaczenie. Także nie jest łatwo autentycznie wybaczyć, zwłaszcza jeśli ktoś kogoś głęboko zranił. Potrzebny jest dialog, albo przynajmniej próba dialogu, próba podzielenia się w miłości swoimi odczuciami, bólem, poinformowania współmałżonka w jakiś sposób, że mimo wszystko go kocham.
niedziela, 3 września 2006

Spragnieni sprawiedliwości

Blisko Ewangelii

 

Mt 5,6   Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Jezus nie mówi: błogosławieni sprawiedliwi, lecz ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Ma na uwadze otwarte drzwi serca przeżywającego ­niesprawiedliwość i tęskniącego do sytuacji, w której sprawiedliwości stanie się zadość. To pragnienie jest obecne w każdym sercu i zostało uznane za jeden ze znaków istnienia świata sprawiedliwości, a pośrednio i Boga, który tę sprawiedliwość gwarantuje. Ludzkie serce jest tak skonstruowane, że może bić równo i szczęśliwie jedynie wówczas, gdy znajduje się w świecie sprawiedliwości. Każda niesprawiedliwość powoduje bolesny skurcz serca.
Jezus oświadcza, że serce spragnione sprawiedliwości, czyli takie, które nie godzi się z niesprawiedliwością, już jest błogosławione. Ono jest bowiem otwarte na sprawiedliwość samego Boga. Ta Boża sprawiedliwość wypełni je i uleczy rany zadane przez doświadczenie niesprawiedliwości.Odwiedzona przez Ciebie strona internetowa korzysta z tzw. cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij komunikat.