polski english français deutsch italiano nederlands
poniedziałek, 1 listopada 2021

31 Niedziela Zwykła - UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA ŚWIĄTYNI

31.10.2021 r.

Kalendarz liturgiczny:

 

  • W poniedziałek (1.xi) – uroczystość wszystkich świętych – Msze święte jak w niedzielę (700, 900, 1100 i 1600). O godz. 1400 Nieszpory, po nich Procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych na cmentarzu z kazaniem przy V stacji pod krzyżem. Wieczorem o 1900 na cmentarzu Różaniec za zmarłych.
  • We wtorek – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych –Dzień Zaduszny (2.XI). Msze święte o godz. 700, 900 i 1800. Msze święte zbiorowe za naszych bliskich zmarłych będą w tym dniu o godz. 900 i 1800 (kartki z imionami zmarłych można składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej). Po Mszy św. o godz. 900 Procesja do grobów przy starym i nowym kościele z modlitwami przy 4 stacjach za zmarłych.
  • W czwartek – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa

W tym tygodniu I czwartek, piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź święta w czwartek i piątek od godz. 630 do 700 oraz od 1700 do 1800W I czwartek „Wieczór  św. Jana Pawła II”: 1830-1930  Godzina Święta, następnie cicha adoracja i o 2000 Eucharystia z błogosławieństwem relikwiami św. Jana Pawła II. W I piątek po Mszach świętych Litania do Serca Pana Jezusa. W I sobotę zmianka tajemnic różańcowych o godz. 700; odwiedziny chorych od godz. 900. Wieczorem o 1800 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP i Nabożeństwo I-Sobotnie.

 

Wypominki roczne czytane są w każdą niedzielę – jedna część przed Mszą św. o godz. 900, druga przed Mszą o godz. 1100. Msza św. w intencji wypominanych w rocznych Wypominkach odprawiana jest w pierwsze czwartki miesiąca (najbliższa 4 XI o godz. 700). Wypominki jednorazowe czytane są w czasie Procesji na cmentarzu 1 XI o godz. 1400 (całość) oraz podczas Różańca za zmarłych odmawianego od 2 do 8 listopada włącznie (w dni powszednie o godz. 1730; w niedzielę 7 XI o godz. 1530). W czasie Różańca za zmarłych odmawiana jest każdego dnia jedna z siedmiu części Wypominków jednorazowych. Za ofiary przekazywane z tytułu wypominków składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

W niedzielę za tydzień zapraszamy na „Drogę Światła” – nabożeństwo na cmentarzu parafialnym połączone z modlitwą za zmarłych. Początek o godz. 1900 przy Krzyżu.

 

W przyszłą niedzielę 7 XI będziemy gościć w naszej parafii franciszkanów z Krakowa, którzy przybliżą nam postacie pierwszych błogosławionych polskich misjonarzy-męczenników - bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego - zamordowanych w Peru 9.08.1991 a wyniesionych na ołtarze 5.12.2015 r. Na Mszy św. o godz. 700 przekażą i zainstalują w naszej Parafii relikwie męczenników 1 stopnia "ex ossibus" - cząstki ich kości. Po każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła będzie można otrzymać dla siebie i dla swojej rodziny relikwie drugiego stopnia "ex-indumentis" (czyli cząstki ich ubrań). Tam również będzie można złożyć do puszki ofiarę na misje franciszkańskie, jako podziękowanie za słowo Boże i otrzymane relikwie oraz nabyć materiały związane z męczennikami ‑ książki, filmy, obrazki, a także różańce z relikwiami męczenników

 

Salezjański Wolontariat Misyjny dziękuje za serdeczne przyjęcie w naszej parafii. Podczas zbiórki udało się zgromadzić 3 712, 71 zł. Pełna treść podziękowania w gablocie.

 

Dzieci, które oddały plansze z pamiątkami udziału w Eucharystii lub w Różańcu, zapraszamy po odbiór nagrody do zakrystii.

 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane w kościele i na konto parafialne. Jednocześnie – po uzgodnieniu z Radą Parafialną – zwracamy się z prośbą do naszych parafian, aby każda rodzina złożyła wg uznania i ofiarę w kopercie na kwiaty i utrzymanie czystości w kościele w ciągu całego roku, jako ekwiwalent w miejsce dyżuru w sprzątaniu. Przyjęty termin to cały Adwent począwszy
od I-szej niedzieli Adwentu. Prosimy, by na kopercie umieścić imię i nazwisko oraz adres.

 

 

Na nadchodzący tydzień życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej Dziekanowskiej i Wszystkich Świętych.

 

SYNOD BISKUPÓW - ETAP KONSULTACJI DIECEZJALNYCH

Ankieta duszpasterska

 

1. Towarzysze podróży

a) Które ze wspólnot parafialnych są najliczniejsze i dlaczego?

b) Które ze wspólnot parafialnych są najmniej liczne i dlaczego?

c) Które ze wspólnot parafialnych przeżywają kryzys i dlaczego?

d) Które grupy społeczne mogą czuć się zmarginalizowane w kościele i dlaczego?

e) Co można uczynić, aby każdy człowiek ochrzczony czuł się w Kościele, jak w domu?

2. Słuchanie

a) W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy?

b) Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie?

c) Jak wygląda w Archidiecezji tolerancja wobec tych, którzy mają inne poglądy niż oficjalne stanowisko Kościoła?

d) Jaki jest wkład osób konsekrowanych w słuchiwanie się w głos Boga i Kościoła?

e) Jaki jest zakres zabierania głosu przez mniejszości, a zwłaszcza osoby doświadczające ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego?

3. Zabieranie głosu

a) Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie?

b) Jakie są możliwości zabierania głosu osób świeckich w sprawach kościelnych?

c) Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne?

d) Jak funkcjonują relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami katolickimi)?

e) Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak jest on wybierany?

4. Celebrowanie

a) W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie?

b) W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują najważniejsze decyzje?

c) W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii?

d) Jaka przestrzeń jest dana na uczestniczenie w posłudze lektora i akolity?

e) Jakie są mankamenty w celebracji i modlitwie w obszarze parafii, dekanatu i diecezji?

5. Współodpowiedzialni w naszej wspólnej misji

a) W jaki sposób każda osoba ochrzczona jest powołana do uczestniczenia w misji Kościoła?

b) Co przeszkadza ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji?

c) Jakie obszary misji są przez nas zaniedbywane?

d) W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa (zaangażowanie społeczne i polityczne, badania naukowe, nauczanie, krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowisko itp.)?

e) W jaki sposób Kościół pomaga tym członkom przeżywać ich służbę społeczeństwu w sposób misyjny oraz w jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i przez kogo?

6. Dialog w Kościele i społeczeństwie

a) W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog?

b) Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym?

c) W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.?

d) W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności (na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić większą uwagę)?

e) Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej (w jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)?

7. Ekumenizm

a) Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?

b) Co nas łączy i jak razem podążamy?

c) Jakie owoce przyniosło nam wspólne podążanie?

d) Jakie są trudności we wspólnym podążaniu?

e) Jak możemy zrobić następny krok we wspólnym podążaniu naprzód?

8. Władza i uczestnictwo

a) Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym (w jaki sposób nasza wspólnota kościelna określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć?

b) W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele lokalnym?

c) W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce? (w jaki sposób i przez kogo przeprowadzane są ewaluacje?);

d) Jak są promowane posługi i odpowiedzialność świeckich (czy mamy owocne doświadczenia synodalności na poziomie lokalnym?

e) Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)?

9. Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

a) Jakie metody i procesy stosujemy w podejmowaniu decyzji i jak je można ulepszyć?

b) Jak krzewimy branie udziału w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych?

c) Czy nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego?

d) Jaki jest związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to realizujemy w praktyce?

e) Jakich narzędzi i procedur używamy, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia (jak możemy wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym)?

10. Formowanie się w synodalności

a) W jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?

b) Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny?

c) Co należy jak najszybciej zmienić w Kościele Krakowskim?

d) Jak poprawić atmosferę w parafii i dekanacie?

e) Co jest mocną stroną Archidiecezji Krakowskiej, duchowieństwa, wiernych świeckich?

Odwiedzona przez Ciebie strona internetowa korzysta z tzw. cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij komunikat.