polski english français deutsch italiano nederlands
środa, 10 listopada 2021

32 Niedziela zwykła

7.11.2021 r.

Serdecznie witamy w naszej wspólnocie Ojców Franciszkanów – O. Jarosława Zachariasza, byłego prowincjała i uczestnika beatyfikacji męczenników w Peru oraz Br. Jana Hruszowca ‑ i dziękujemy za przekazanie naszej parafii niezwykłego daru, jakim są relikwie I stopnia błogosławionych męczenników: bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego oraz przybliżenie ich postaci.

 

Kalendarz liturgiczny:

 

  • We wtorek – rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej, katedry biskupa Rzymu
  • W środę – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
  • W czwartek ‑ wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa – (11.XI) – narodowe święto niepodległości. Msze św. o godz. 700 i 1900. Pamiętajmy o wywieszeniu flag narodowych.
  • W piątek – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
  • W sobotę ‑ wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

 

Dzisiaj „Droga Światła” na cmentarzu o godz. 1900.

 

Zapraszamy na Wieczór Maryjny w czwartek, 11 XI. O godz. 1800 ‑ Różaniec, 1830 – konferencja, 1900  – Eucharystia z procesją maryjną.

 

W niedzielę 14 XI po raz piąty będziemy obchodzić Światowy Dzień Ubogich. Szczegóły inicjatyw na okolicznościowym plakacie. Z tej okazji przeprowadzona będzie za tydzień zbiórka do puszek na rzecz biednych i ubogich.

 

Różaniec za zmarłych ‑ zwłaszcza objętych modlitwą tegorocznych wypominków rocznych i jednorazowych oraz Mszy zbiorowych ‑ w kolejne niedziele listopada o godz. 1530.

 

Róże Różańcowe prosimy o modlitwę w intencji Ojczyzny: poniedziałek - Róża Matki Bożej Różańcowej; wtorek - Róża Świętego Jana Pawła II; środa - Róża Matki Bożej Miłosierdzia; czwartek - Róża Najświętszej Rodziny; piątek - Róża Matki Bożej Dziekanowskiej; sobota - Róża Świętego Józefa.

 

Bóg zapłać za zbiórkę na renowację pomników i utrzymanie cmentarza, która dała sumę 6397,56 zł oraz za wszystkie ofiary na parafię i sanktuarium.

 

 

Na nadchodzący tydzień życzymy wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej Dziekanowskiej i naszych świętych Patronów.

 

SYNOD BISKUPÓW - ETAP KONSULTACJI DIECEZJALNYCH

Ankieta duszpasterska

1. Towarzysze podróży

a) Które ze wspólnot parafialnych są najliczniejsze i dlaczego?

b) Które ze wspólnot parafialnych są najmniej liczne i dlaczego?

c) Które ze wspólnot parafialnych przeżywają kryzys i dlaczego?

d) Które grupy społeczne mogą czuć się zmarginalizowane w kościele i dlaczego?

e) Co można uczynić, aby każdy człowiek ochrzczony czuł się w Kościele, jak w domu?

2. Słuchanie

a) W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy?

b) Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie?

c) Jak wygląda w Archidiecezji tolerancja wobec tych, którzy mają inne poglądy niż oficjalne stanowisko Kościoła?

d) Jaki jest wkład osób konsekrowanych w słuchiwanie się w głos Boga i Kościoła?

e) Jaki jest zakres zabierania głosu przez mniejszości, a zwłaszcza osoby doświadczające ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego?

3. Zabieranie głosu

a) Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie?

b) Jakie są możliwości zabierania głosu osób świeckich w sprawach kościelnych?

c) Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne?

d) Jak funkcjonują relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami katolickimi)?

e) Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak jest on wybierany?

4. Celebrowanie

a) W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie?

b) W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują najważniejsze decyzje?

c) W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii?

d) Jaka przestrzeń jest dana na uczestniczenie w posłudze lektora i akolity?

e) Jakie są mankamenty w celebracji i modlitwie w obszarze parafii, dekanatu i diecezji?

5. Współodpowiedzialni w naszej wspólnej misji

a) W jaki sposób każda osoba ochrzczona jest powołana do uczestniczenia w misji Kościoła?

b) Co przeszkadza ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji?

c) Jakie obszary misji są przez nas zaniedbywane?

d) W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa (zaangażowanie społeczne i polityczne, badania naukowe, nauczanie, krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowisko itp.)?

e) W jaki sposób Kościół pomaga tym członkom przeżywać ich służbę społeczeństwu w sposób misyjny oraz w jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i przez kogo?

6. Dialog w Kościele i społeczeństwie

a) W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog?

b) Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym?

c) W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.?

d) W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności (na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić większą uwagę)?

e) Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej (w jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)?

7. Ekumenizm

a) Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?

b) Co nas łączy i jak razem podążamy?

c) Jakie owoce przyniosło nam wspólne podążanie?

d) Jakie są trudności we wspólnym podążaniu?

e) Jak możemy zrobić następny krok we wspólnym podążaniu naprzód?

8. Władza i uczestnictwo

a) Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym (w jaki sposób nasza wspólnota kościelna określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć?

b) W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele lokalnym?

c) W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce? (w jaki sposób i przez kogo przeprowadzane są ewaluacje?);

d) Jak są promowane posługi i odpowiedzialność świeckich (czy mamy owocne doświadczenia synodalności na poziomie lokalnym?

e) Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)?

9. Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

a) Jakie metody i procesy stosujemy w podejmowaniu decyzji i jak je można ulepszyć?

b) Jak krzewimy branie udziału w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych?

c) Czy nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego?

d) Jaki jest związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to realizujemy w praktyce?

e) Jakich narzędzi i procedur używamy, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia (jak możemy wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym)?

10. Formowanie się w synodalności

a) W jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?

b) Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny?

c) Co należy jak najszybciej zmienić w Kościele Krakowskim?

d) Jak poprawić atmosferę w parafii i dekanacie?

e) Co jest mocną stroną Archidiecezji Krakowskiej, duchowieństwa, wiernych świeckich?

Odwiedzona przez Ciebie strona internetowa korzysta z tzw. cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij komunikat.