polski english français deutsch italiano nederlands
piątek, 20 czerwca 2008

Mądrość

Cd. Rozważań rekolekcyjnych Zakopane - Księżówka
08. 03. 2008 r. Sobota.
Konferencja 1
Ks. dr Marek Wrężel.

Zastanawiając się nad tajemnicą ewangelicznie rozumianej wolności, nad tajemnicą wewnętrznego rozwoju nad sobą, wzlotów ku Bogu, usiłowaliśmy wczoraj dostrzec związek owej wolności ze sprawiedliwością. Z cnotą która stanowi fundament wszelkich ludzkich relacji, a także relacji człowieka z Bogiem. Przypomnieliśmy sobie wczoraj słowa Pana Jezusa:
- Oddajcie cezarowi co należy do cezara, a Bogu, co należy do Boga.
Dostrzegliśmy również, że Chrystus kładąc nacisk na wieczny wymiar sprawiedliwości, wzywa do umiłowania ubóstwa, czyli do dystansu do dóbr tego świata. Dystansu, który owocuje wewnętrzną wolnością.
Drugim elementem wolności jest Mądrość.
piątek, 20 czerwca 2008

Marysi w niebie

Marysi w niebie

Ojcze, Boże Ukochany,
Tak prze wszystkich miłowany,
Bardzo dziś prosimy Ciebie,
Byś utulił tam, u Siebie
Naszą drogą Marysieńkę.
Trzymaj, Panie, Ją za rękę,
By szczęśliwa z Tobą była
I za nami się modliła.
Pomóż nam, o Panie Drogi,
Godnie przyjąć Twoje Ciało,
Spraw, by zawsze prostą ścieżkę
Nam do Nieba wskazywało.
Chcemy służyć Ci, o Panie,
Pomni na Twe przykazania,
niech Komunia Święta będzie
Znakiem czci i serc oddania.


piątek, 20 czerwca 2008

NIE ZABIJAJ!

Dekalog na co dzień

                                                                            NIE ZABIJAJ!

Słowo „Dekalog” znaczy dosłownie „dziesięć słów”. Objawił je Bóg swojemu ludowi, a zostały one nam przekazane w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa Starego Testamentu, ale dopiero w Nowym Przymierzu, w Jezusie Chrystusie został objawiony ich pełny sens (KKK 2056).
W cyklu zatytułowanym „Dekalog na codzień” będziemy, w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK), przedstawiać syntetyczne omówienia poszczególnych przykazań, a założonym celem tego cyklu jest uwrażliwienie naszych sumień.
piątek, 20 czerwca 2008

Przesłanie Eucharystii

Rozważania Jana Pawła II
                                                                Przesłanie Eucharystii
Każde spotkanie z Chrystusem pozostawia głębokie ślady; mogą to być nocne spotkania, podobne do Nikodemowego; spotkania przypadkowe, jak spotkanie Samarytanki; spotka-nia umyślne, jak spotkanie skruszonej grzesznicy; spotkania błagalne, jak spotkanie ślep-ca u bram Jerycha; spotkania zrodzone z ciekawości, jak Zacheuszowe; lub też spotkania bliskie, jak spotkania Apostołów, wezwanych, by poszli za Nim; spotkania piorunujące, jak Pawłowe na drodze do Damaszku.


piątek, 20 czerwca 2008

ŚW. JAN FISHER

Po śladach Świętych
                                                                      ŚW. JAN FISHER
Urodził się około roku 1469 w Beverley, w północnej Anglii. Kształcił się w Cambridge, gdzie w roku 1491 uzyskał stopień magistra sztuk wyzwolonych. W latach 1491 - 1494 był wikariuszem w Northallerton, potem zaś pełnił funkcję kanclerza uniwersytetu w Cambrid-ge i był jego profesorem. W roku 1497 został spowiednikiem matki króla Henryka VII. W roku 1504 został biskupem Rochesteru, co wiązało się równocześnie ze stanowiskiem wychowawcy następcy tronu, późniejszego Henryka VIII. Św. Jan poświęcił się dla dobra swojej diecezji i uniwersytetu. Był reformatorem uniwersytetu w Cambridge w duchu chrześcijańskiego humanizmu.


piątek, 20 czerwca 2008

Kochać Cię Matko...

Kochać coraz więcej
choć nie wiem Maryjo, za co więcej
za łaskę co Cię wywyższyła
czy za Twe skromne ciche fiat
za służbę czy za posłannictwo
za macierzyństwo czy dziewictwo.
Za duszę godną Bożej branki
czy ciało-Bóg brał z niego tkanki.
Za Magnificat z pełnej piersi,
którą przeniknął miecz boleści
za to że nie wiesz co się dzieje
za Twoją pewność za nadzieję
za to że z niepokoju drżysz.
Za żłóbek bardziej czy za krzyż?
Za Twój majestat w blasku złocie
za czarną suknię na Golgocie
za to że idziesz na wesele
za cud - ten w Kanie - innych wiele .
Za ziemskie ślady Twoich stóp
za wzniosły wniebowzięcia cud
za to żeś godna Boga, święta
że mnie przygarniasz nie potępiasz.
Niebo w zachwycie przed Twym tronem
owczarnia Syna Twoim domem.
Twa miłość cały świat przenika
o Matko Zbawcy - i grzesznika.


Odwiedzona przez Ciebie strona internetowa korzysta z tzw. cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij komunikat.